Regnskabstal

Oversigt over de seneste årsrapporter

Alle beløb i 1.000 kr.


 

Resultatopgørelse

 

 2019

(PDF-fil)
 

 2018

(PDF-fil)

2017

(PDF-fil) 

2016
(PDFfil)

 
2015
(PDFfil) 

 2014
(PDFfil)

2013
(PDFfil)
 

2012
(PDFfil) 

2011
(PDFfil)

 2010
(PDFfil)

Netto rente- og gebyrindtægter

25.446

21.85019.765 18.657

17.652

16.61914.87213.88611.10810.706
Kursreguleringer5.727-6532.531 1.420 1.8502.9442.399 2.800-21652.789
Udgifter til personale og administration 13.22912.50211.611 10.96710.0049.2849.4218.2968.1507.981
Nedskrivninger på udlån og tilgodh. mv.3.257-1.448-546 1.0251.2171.783 9521.86424992
Årets resultat før skat14.37110.01211.119 7.9707.6317.8046.2996.0366073.698
Skat1.9851.8132.162 1.6731.4761.4811.568 1.542169 947
Årets resultat12.3868.1998.957 6.2976.1556.3234.7314.4944382.144

Balance

Aktiver

 2019 2018 

 2017

2016 2015 

   2014 

2013


2012
 

2011

2010

Kassebeholdning2.0822.1682.118 2.1842.1931.4951.7951.6191.9312.508
Tilgode kreditinstitutter68.92321.31622.35135.011 20.5104.4679.87324.64211.54827.960
Udlån261.045234.885199.805 176.016158.502155.775145.289132.339115.286114.569
Fondsbeholdning (obligationer og aktier)138.168130.780120.913 109.986113.968115.753101.15389.44586.00163.766
Aktiver tilknyttet puljeordninger 16.2997.016        
Ejendom/inventar1.5741.8561.947 2.0382.1282.3072.4922.5823.0633.073
Andre aktiver / periodeafgrænsning5.9003.7542.403 2.8612.8673.9882.2801.8921.7042.079
I alt493.991401.775349.537 328.096300.168283.785262.882252.519219.533213.955
 

Passiver

          
Indlån og anden gæld364.575296.984260.533 247.837226.579215.397200.187196.317 170.347159.382
Indlån puljeordninger16.2997.016        
Andre passiver8.7696.3165.092 5.1554.6824.6356.4065.593 3.0938.611
Periodeafgrænsning737463 6980723233 2941
Hensatte forpligtelser 182287500 6476471.626887 0517 
Egenkapital104.09391.09883.34974.388 68.18061.89155.37050.576 46.06445.404
I alt493.991401.775349.537 328.096300.168283.785262.882252.519 219.533213.955
 

Ikke balanceførte poster

        

 

 
Garantier90.25172.39268.129 60.20952.18843.065 30.21929.005 26.54120.103
           
Solvensprocent 27,125,927,5 27,927,927,6 24,522,7 28,928,5 

Se regnskab fra tidligere år
Retur til forsiden

 

Åbningstider:  

Mandag - fredag 9.30-16.00

Torsdag 9.30-18.00 

 

Uden for åbningstiden kan du hæve i vore pengeautomater. 

Kontakt:

Borbjerg Sparekasse

Bukdalvej 5

Borbjerg 7500 Holstebro

Tlf. 97 46 14 22
Som følge af lovkrav, gør vi opmærksom på, at alle telefonsamtaler med sparekassen bliver optaget.
 

borbjergsparekasse@borbjergsparekasse.dk

Vilkår for brug af vores hjemmeside