Regnskabstal

Oversigt over de seneste årsrapporter

Alle beløb i 1.000 kr.


 

Resultatopgørelse

 2020
(PDF-fil)
1. halvår 

 2019

(PDF-fil)
 

 2018

(PDF-fil)

2017

(PDF-fil) 

2016
(PDFfil)

 
2015
(PDFfil) 

 2014
(PDFfil)

2013
(PDFfil)
 

2012
(PDFfil) 

2011
(PDFfil)

Netto rente- og gebyrindtægter12.902 

25.446

21.85019.765 18.657

17.652

16.61914.87213.88611.108
Kursreguleringer-1.127 5.727-6532.531 1.420 1.8502.9442.399 2.800-2165
Udgifter til personale og administration6.820  13.22912.50211.611 10.96710.0049.2849.4218.2968.150
Nedskrivninger på udlån og tilgodh. mv.807 3.257-1.448-546 1.0251.2171.783 9521.86424
Årets resultat før skat5.649 14.37110.01211.119 7.9707.6317.8046.2996.036607
Skat1.449 1.9851.8132.162 1.6731.4761.4811.568 1.542169
Årets resultat4.200 12.3868.1998.957 6.2976.1556.3234.7314.494438

Balance

Aktiver

2020
1. halvår 
 2019 2018 

 2017

2016 2015 

   2014 

2013


2012
 

2011

Kassebeholdning2.4282.0822.1682.118 2.1842.1931.4951.7951.6191.931
Tilgode kreditinstitutter96.21568.92321.31622.35135.011 20.5104.4679.87324.64211.548
Udlån258.984261.045234.885199.805 176.016158.502155.775145.289132.339115.286
Fondsbeholdning (obligationer og aktier)150.173138.168130.780120.913 109.986113.968115.753101.15389.44586.001
Aktiver tilknyttet puljeordninger15.953 16.2997.016       
Ejendom/inventar1.5291.5741.8561.947 2.0382.1282.3072.4922.5823.063
Andre aktiver / periodeafgrænsning4.1665.9003.7542.403 2.8612.8673.9882.2801.8921.704
I alt529.448493.991401.775349.537 328.096300.168283.785262.882252.519219.533
 

Passiver

          
Indlån og anden gæld396.590364.575296.984260.533 247.837226.579215.397200.187196.317 170.347
Indlån puljeordninger15.95316.2997.016       
Andre passiver8.5118.7696.3165.092 5.1554.6824.6356.4065.593 3.093
Periodeafgrænsning69737463 6980723233 29
Hensatte forpligtelser 119182287500 6476471.626887 0
Egenkapital108.206104.09391.09883.34974.388 68.18061.89155.37050.576 46.064
I alt529.448493.991401.775349.537 328.096300.168283.785262.882252.519 219.533
 

Ikke balanceførte poster

         

 

Garantier97.15390.25172.39268.129 60.20952.18843.065 30.21929.005 26.541
           
Solvensprocent26,4 27,125,927,5 27,927,927,6 24,522,7 28,9

Se regnskab fra tidligere år
Retur til forsiden

 

Åbningstider:  

Mandag - fredag 9.30-16.00

Torsdag 9.30-18.00 

 

Uden for åbningstiden kan du hæve i vore pengeautomater. 

Kontakt:

Borbjerg Sparekasse

Bukdalvej 5

Borbjerg 7500 Holstebro

Tlf. 97 46 14 22
Som følge af lovkrav, gør vi opmærksom på, at alle telefonsamtaler med sparekassen bliver optaget.
 

borbjergsparekasse@borbjergsparekasse.dk

Vilkår for brug af vores hjemmeside