Gruppeforsikringer

Gruppelivsforsikring: Forsikringssum ved død (2019): engangsbeløb Årlig præmie: 2019
Skattekode 5

260.000,-

                           Spørg i sparekassen  
 520.000,-Spørg i sparekassen 
 780.000,-Spørg i sparekassen 
 1.040.000,-Spørg i sparekassen 
 1.300.000,-Spørg i sparekassen 
Pensionsgruppeliv:Forsikringssum ved død (2019) engangsbeløbÅrlig præmie: 2019
Skattekode 2 eller 3260.000,-Spørg i sparekassen 
 520.000,-Spørg i sparekassen 
 780.000,-Spørg i sparekassen 
 1.040.000,-Spørg i sparekassen 
 1.300.000,-Spørg i sparekassen 
Livsforsikring for erhvervsdrivende:Forsikringssum ved død (2019) engangsbeløbÅrlig præmie: 2019
Skattekode 5500.000,-1.886,-
1.000.000,-3.637,-
1.500.000,-5.388,-
2.000.000,-7.139,-
2.500.000,-8.890,-
3.000.000,-10.641,-
Gruppeinvaliderente indtil 65 år: (3 mdr. karensperiode) Sum ved tab af erhvervsevnen (2019) årlig udbetaling  

      Årlig præmie: 2019   

Skattekode 2      62.000,- Spørg i sparekassen 
 124.000,- Spørg i sparekassen 
 186.000,- Spørg i sparekassen 
 248.000,- Spørg i sparekassen 
 310.000,- Spørg i sparekassen 
 372.000,- Spørg i sparekassen 
Gruppeinvaliderente Børn indtil 18 år:Sum ved tab af erhvervsevnen (2019): årlig udbetalingÅrlig præmie: 2019
Skattekode 579.000,-1.464,-
158.000,-2.928,-
Tab af erhervsevne indtil 60 år: (GRTAE): (12 mdr. karensperiode)Sum ved tab af erhvervsevnen (2019): årlig udbetalingÅrlig præmie: 2019
Skattekode 2 55.000,-Spørg i sparekassen 
 110.000,-Spørg i sparekassen 
 165.000,-Spørg i sparekassen 
 220.000,-Spørg i sparekassen 
 

275.000,-

Spørg i sparekassen 
 330.000,-Spørg i sparekassen 
Kritisk Sygdom: Dækningssum ved kritisk sygdom (2019) Årlig præmie: 2019
Skattekode 5 163.000,- / 326.000,- 1.320,- / 2.640,-
   
Kritisk Sygdom til børn:Dækningssum ved kritisk sygdom til børn (2019)Årlig præmie: 2019
Skattekode 5163.000,- / 326.000,-720,- / 1.440,-
Sundhedssikring:Årlig præmie: 2019
Skattekode 51.995,-
Børnerente:Dækningssum årlig udbetaling (2019) Årlig præmie: 2019 pr. barn 
Skattekode 233.000,- 708,- 
   

Gruppeforsikringer kan tegnes af sparekassens kunder mod afgivelse af tilfredsstillende helbredsoplysninger.

Helbreds oplysninger tastes i homebank, under links.
Erklæringen SKAL både udfyldes og sendes elektronist (signeret med kundens NemID)
Brochurer kan rekvireres i sparekassen.

Åbningstider:  

Mandag - fredag 9.30-16.00

Torsdag 9.30-18.00 

 

Uden for åbningstiden kan du hæve i vore pengeautomater. 

Kontakt:

Borbjerg Sparekasse

Bukdalvej 5

Borbjerg 7500 Holstebro

Tlf. 97 46 14 22
Som følge af lovkrav, gør vi opmærksom på, at alle telefonsamtaler med sparekassen bliver optaget.
 

borbjergsparekasse@borbjergsparekasse.dk

Vilkår for brug af vores hjemmeside