Gruppeforsikringer

Gruppelivsforsikring: Forsikringssum ved død (2023): engangsbeløb Årlig præmie: 2023
Skattekode 5

260.000,-

                           Spørg i sparekassen  
 520.000,-Spørg i sparekassen 
 780.000,-Spørg i sparekassen 
 1.040.000,-Spørg i sparekassen 
 1.300.000,-Spørg i sparekassen 
Pensionsgruppeliv:Forsikringssum ved død (2023) engangsbeløbÅrlig præmie: 2023
Skattekode 2 eller 3260.000,-Spørg i sparekassen 
 520.000,-Spørg i sparekassen 
 780.000,-Spørg i sparekassen 
 1.040.000,-Spørg i sparekassen 
 1.300.000,-Spørg i sparekassen 
Livsforsikring for erhvervsdrivende:Forsikringssum ved død (2023) engangsbeløbÅrlig præmie: 2023
Skattekode 5500.000,-Spørg i sparekassen
1.000.000,-Spørg i sparekassen
1.500.000,-Spørg i sparekassen
2.000.000,-Spørg i sparekassen
2.500.000,-Spørg i sparekassen
3.000.000,-Spørg i sparekassen
Gruppeinvaliderente indtil 65 år: (3 mdr. karensperiode) Sum ved tab af erhvervsevnen (2023) årlig udbetaling  

      Årlig præmie: 2023   

Skattekode 2      63.000,- Spørg i sparekassen 
 126.000,- Spørg i sparekassen 
 189.000,- Spørg i sparekassen 
 252.000,- Spørg i sparekassen 
 315.000,- Spørg i sparekassen 
 378.000,- Spørg i sparekassen 
Gruppeinvaliderente Børn indtil 18 år:Sum ved tab af erhvervsevnen (2023): årlig udbetalingÅrlig præmie: 2023
Skattekode 582.000,-Spørg i sparekassen
164.000,-Spørg i sparekassen
Tab af erhervsevne indtil 60 år: (GRTAE): (12 mdr. karensperiode)Sum ved tab af erhvervsevnen (2023): årlig udbetalingÅrlig præmie: 2023
Skattekode 2 55.000,-Spørg i sparekassen 
 110.000,-Spørg i sparekassen 
 165.000,-Spørg i sparekassen 
 220.000,-Spørg i sparekassen 
 

275.000,-

Spørg i sparekassen 
 330.000,-Spørg i sparekassen 
Kritisk Sygdom: Dækningssum ved kritisk sygdom (2023) Årlig præmie: 2023
Skattekode 5 163.000,- / 326.000,- Spørg i sparekassen
   
Kritisk Sygdom til børn:Dækningssum ved kritisk sygdom til børn (2023)Årlig præmie: 2023
Skattekode 5163.000,- / 326.000,-Spørg i sparekassen
Sundhedssikring:Årlig præmie: 2023
Skattekode 5Spørg i sparekassen
Børnerente:Dækningssum årlig udbetaling (2023) Årlig præmie: 2023 pr. barn 
Skattekode 234.300,- Spørg i sparekassen
   

Gruppeforsikringer kan tegnes af sparekassens kunder mod afgivelse af tilfredsstillende helbredsoplysninger.

Helbreds oplysninger tastes i home-/netbank, under links.
Erklæringen SKAL både udfyldes og sendes elektronist (signeret med kundens MITid)
Brochurer kan rekvireres i sparekassen.

Åbningstider:  

Mandag - fredag 9.30-16.00

Torsdag 9.30-18.00 

 

Uden for åbningstiden kan du hæve i vores pengeautomat. 

Kontakt:

Borbjerg Sparekasse

Bukdalvej 5

Borbjerg 7500 Holstebro

Tlf. 97 46 14 22
Som følge af lovkrav, gør vi opmærksom på, at alle telefonsamtaler med sparekassen bliver optaget.
 

borbjergsparekasse@borbjergsparekasse.dk

Vilkår for brug af vores hjemmeside