Kend din kunde

Bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terrorisme

Borbjerg Sparekasse arbejder aktivt med bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Sparekassen er underlagt lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme, i daglig tale kaldet hvidvaskloven. 

Det er vores hensigt at minimere risikoen for, at Borbjerg Sparekasse bliver misbrugt til hvidvask og finansiering af terrorisme.


For at minimere risikoen for at blive misbrugt til hvidvask og finansiering af terrorisme, foretages der kvartalsvise stikprøvekontroller og andre selvstændige analyser.


Vi arbejder løbende på at identificere mistænkelige forhold og underrette Hvidvasksekretariatet om disse, hvis mistanken ikke umiddelbart kan afkræftes.


Borbjerg Sparekasse tilslutter sig Finans Danmarks Hvidvask Task Forces seks adfærdsprincipper, der overordnet omfatter:

  1. Vi sætter altid etik før profit
  2. Vi følger loven og lovens ånd
  3. Vi vil gerne kigges i kortene
  4. Vi arbejder målrettet med vores virksomhedskultur
  5. Vi påtager os ledelsesansvar og sikrer, at alle medarbejdere tager ansvar i forhold til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering
  6. Vi samarbejder konstruktivt med alle interessenter, herunder myndighederne

Finans Danmarks 6 adfærdsprincipper

Legitimation

Kontante ind- og udbetalinger


Åbningstider:  

Mandag - fredag 9.30-16.00

Torsdag 9.30-18.00 

 

Uden for åbningstiden kan du hæve i vores pengeautomat. 

Kontakt:

Borbjerg Sparekasse

Bukdalvej 5

Borbjerg 7500 Holstebro

Tlf. 97 46 14 22
Som følge af lovkrav, gør vi opmærksom på, at alle telefonsamtaler med sparekassen bliver optaget.
 

borbjergsparekasse@borbjergsparekasse.dk

Vilkår for brug af vores hjemmeside