Legitimation

Hvorfor alle de oplysninger?

At drive sparekasse handler i dag om meget andet end at hjælpe vores kunder med at have en sund økonomi og råd til at realisere så mange drømme som overhovedet muligt.

Én af de andre meget vigtige opgaver, vi har, er at hjælpe myndighederne med at forhindre hvidvask af penge, skatteunddragelse, socialt bedrageri og terrorfinansiering.

Borbjerg Sparekasse er sammen med de øvrige pengeinstitutter om, at bekæmpe terrorfinansiering og hvidvask af penge. Som kunde i Borbjerg Sparekasse skal du derfor give en række oplysninger. 

Det gælder blandt andet ved:

  • Oprettelse af en konto eller et kundeforhold i øvrigt.
  • Kontante udbetalinger eller indbetalinger.
  • Når du optræder som kautionist.
  • Når du vil oprette nye produkter.
  • Når vi opdager noget usædvanligt i forhold til normal kundeadfærd.
  • Løbende, når vi skal ajourføre vores oplysninger om dig.

Borbjerg Sparekasse skal bruge oplysningerne til at opnå kendskab til vores kunder og deres formål med at være kunde hos os. Det er derfor, at vi beder om kopi af kørekort eller pas (billed) og sundhedskort (adresse). Selvom du har været kunde i sparekassen i mange år, kan du opleve at blive bedt om at aflevere dokumentationen endnu engang, så vi kan sikre at oplysningerne er tidssvarende.

Udover at Borbjerg Sparekasse beder om diverse oplysninger om formål og omfang af kundeforholdet overvåger sparekassen kundernes transaktioner i sparekassen. Overvågningen sammenholdes med kundens formål og omfang og skulle der være uoverensstemmelser, kan dette medføre, at du vil blive kontaktet af sparekassen for yderligere oplysninger.

Borbjerg Sparekasse tilslutter sig Finans Danmarks adfærdsprincipper

Åbningstider:  

Mandag - fredag 9.30-16.00

Torsdag 9.30-18.00 

 

Uden for åbningstiden kan du hæve i vores pengeautomat. 

Kontakt:

Borbjerg Sparekasse

Bukdalvej 5

Borbjerg 7500 Holstebro

Tlf. 97 46 14 22
Som følge af lovkrav, gør vi opmærksom på, at alle telefonsamtaler med sparekassen bliver optaget.
 

borbjergsparekasse@borbjergsparekasse.dk

Vilkår for brug af vores hjemmeside