Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over Borbjerg Sparekasse, skal du i første omgang kontakte din kunderådgiver.

Hvis du herefter fortsat er uenig i sparekassens behandling af din henvendelse eller resultatet heraf, kan du kontakte den klageansvarlige, som er direktør Mogens Christensen, som kan kontaktes pr. brev på adressen Bukdalvej 5, Borbjerg 7500 Holstebro eller pr. mail mc@borbjergsparekasse.dk.

Du kan også vælge at indbringe din klage for Det finansielle ankenævn, St. Kongensgade 62, 2. sal, 1264 København K, tlf. 35 43 63 33, se hjemmeside.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af klage over en ydelse købt online. Det er særligt relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her htt://ec.europa.eu/ord. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse borbjergsparekasse@borbjergsparekasse.dk

 

Retur til forsiden

 

 

Åbningstider:  

Mandag - fredag 9.30-16.00

Torsdag 9.30-18.00 

 

Uden for åbningstiden kan du hæve i vores pengeautomat. 

Kontakt:

Borbjerg Sparekasse

Bukdalvej 5

Borbjerg 7500 Holstebro

Tlf. 97 46 14 22
Som følge af lovkrav, gør vi opmærksom på, at alle telefonsamtaler med sparekassen bliver optaget.
 

borbjergsparekasse@borbjergsparekasse.dk

Vilkår for brug af vores hjemmeside