DLR Kredit

Efter ændringer på realkreditområdet er DLR blevet sidestillet med de øvrige kreditforeninger, hvilket betyder, at DLR ikke har eneret på at belåne landbrug m.m. i intervallet fra 45 til 70%

Samtidig er DLR blevet omdannet til et aktieselskab, dels for at sikre kapitaltilførsel og dels for at ændre i ejerkredsen. I samme forbindelse er navnet ændret til DLR Kredit A/S.

Borbjerg Sparekasse er samtidit blevet medejer af DLR Kredit A/S.

Med baggrund heri, og ikke mindst DLR's ekspertise på landbrugssiden, anbefaler vi fremover at vore kunder benytter DLR i forbindelse med realkreditbelåning.

Nærmere information om DLR Kredit A/S findes her, ligesom der kan foretages beregninger på konvertering af lån og nye lån, herunder også rentetilpasningslån i såvel DKK og EUR.

Åbningstider:  

Mandag - fredag 9.30-16.00

Torsdag 9.30-18.00 

 

Uden for åbningstiden kan du hæve i vores pengeautomat. 

Kontakt:

Borbjerg Sparekasse

Bukdalvej 5

Borbjerg 7500 Holstebro

Tlf. 97 46 14 22
Som følge af lovkrav, gør vi opmærksom på, at alle telefonsamtaler med sparekassen bliver optaget.
 

borbjergsparekasse@borbjergsparekasse.dk

Vilkår for brug af vores hjemmeside