Regnskabstal 2005-2009

Oversigt over de seneste årsrapporter

Alle beløb i 1.000 kr.

Resultatopgørelse

 

 2010
(PDFfil)

2009
(PDFfil) 

2008
(PDFfil)

2007

2006 

 2005

Netto rente- og gebyrindtægter10.70610.714 9.709 8.7498.237 7.780 
Kursreguleringer2.7892.818 -2.794 4984.756 1.710 
Udgifter til personale og administration7.9816.986 6.920 7.5156.709 5.592 
Nedskrivninger på udlån og tilgodh. mv.9921.929 169 -399-1.962 517 
Årets resultat før skat3.6983.860-685 1.9228.0683.198
Skat 947 936 -244 2671.075 581
Årets resultat2.1442.924-4411.6556.9932.617

Balance

Aktiver

2010

2009 

2008 

2007 2006 2005 
Kassebeholdning2.5081.426 2.1961.502 954 1.302 
Tilgode kreditinstitutter27.96022.472  30.2363.105 5.189 16.298 
Udlån114.569106.673  110.874118.664 87.604 74.014 
Fondsbeholdning (obligationer og aktier)63.76647.970  33.75734.822 47.160 44.169 
Ejendom/inventar3.0733.868  4.0344.283 2.030 1.692 
Andre aktiver / periodeafgrænsning2.0792.512  2.1431.620 1.468 1.733 
Ialt213.955 184.921 183.240163.996 144.405 139.208 
 

Passiver

      
Indlån / puljeordning159.382138.724 139.698119.95395.585  103.959 
Andre passiver8.6111.9382.6793.1869.834  3.912 
Periodeafgrænsning41 32344325  88 
Hensatte forpligtelser 517 495117 211 
Egenkapital45.404 43.73240.71240.814 38.750  31.249 
I alt213.955 184.921183.240163.996144.405  139.208 
 

Ikke balanceførte poster

      
Garantier20.10331.88824.231 57.200 49.249 42.677 
       
Solvensprocent28,5 29,327,9 20,922,4 22,5 
Retur til forsiden


 

Åbningstider:  

Mandag - fredag 9.30-16.00

Torsdag 9.30-18.00 

 

Uden for åbningstiden kan du hæve i vores pengeautomat. 

Kontakt:

Borbjerg Sparekasse

Bukdalvej 5

Borbjerg 7500 Holstebro

Tlf. 97 46 14 22
Som følge af lovkrav, gør vi opmærksom på, at alle telefonsamtaler med sparekassen bliver optaget.
 

borbjergsparekasse@borbjergsparekasse.dk

Vilkår for brug af vores hjemmeside