Kandidatliste til repræsentantskab

Kandidatliste til repræsentantskabet i Borbjerg SparekasseSom kandidater til BORBJERG SPAREKASSE’S repræsentantskab opstilles hermed følgende:

 Kandidaternes stilling, navn og bopæl:

 

Kandidaten erkender ved sin underskrift, at være villig til valg som repræsentantskabsmedlem:

 

 

Underskrift:

 

 

Underskrift: 

 

 

Underskfrift: Ovenstående liste opstilles af:

 Stilling:  
 Navn:  
 Bopæl:  
 Underskrift  Kandidaterne, der skal være myndige personer og garanter, vælges for 4 år ad gangen.

Funktionsperioden starter 1. april.

Afleveres i Borbjerg Sparekasse senest mandag den 9. marts 2020, kl. 16.00

Åbningstider:  

Mandag - fredag 9.30-16.00

Torsdag 9.30-18.00 

 

Uden for åbningstiden kan du hæve i vore pengeautomater. 

Kontakt:

Borbjerg Sparekasse

Bukdalvej 5

Borbjerg 7500 Holstebro

Tlf. 97 46 14 22
Som følge af lovkrav, gør vi opmærksom på, at alle telefonsamtaler med sparekassen bliver optaget.
 

borbjergsparekasse@borbjergsparekasse.dk

Vilkår for brug af vores hjemmeside