Provision fra samarbejdspartnere

 

Borbjerg Sparekasse kan modtage provision/honorar i forbindelse med samarbejde med andre finansielle virksomheder.

Ingen medarbejdere i Borbjerg Sparekasse modtager provision eller bonus fra vores samarbejdspartnere.

Borbjerg Sparekasse modtager i øjeblikket provision i forbindelse med salg af investeringsforeningsbeviser fra følgende:


 

 

Samarbejdspartner  Løbende provision p.a. Formidlingshonorar
   
Sparinvest 0,00 - 0,50 % 0,00 %
Bankinvest 0,00 - 0,50 % 0,00 %
   

 

Løbende provision modtages på baggrund af Borbjerg Sparekasses samlede beholdning i disse investeringsforeninger. 


 

Lokal Puljepension, se særskilt afsnit


Invetseringskonto FRI, se særskilt afsnit


 

Opdateret 08.05.2024


 

 

 


 

 

Åbningstider:  

Mandag - fredag 9.30-16.00

Torsdag 9.30-18.00 

 

Uden for åbningstiden kan du hæve i vores pengeautomat. 

Kontakt:

Borbjerg Sparekasse

Bukdalvej 5

Borbjerg 7500 Holstebro

Tlf. 97 46 14 22
Som følge af lovkrav, gør vi opmærksom på, at alle telefonsamtaler med sparekassen bliver optaget.
 

borbjergsparekasse@borbjergsparekasse.dk

Vilkår for brug af vores hjemmeside