God skik bekendtgørelsen § 14 Privatsikring

 Oplysninger til kunden inden indgåelse af aftale jf. god skik bekendtgørelsen § 14

 

 
 • Borbjerg Sparekasse, Bukdalvej 5, Borbjerg, 7500 Holstebro er i Finanstilsynet registreret som forsikringsformidler.

   
 • Borbjerg Sparekasse yder personlig rådgivning til kunder om privatforsikringer med Forsikringsselskabet Privatsikring A/S som forsikringsgiver.

   
 • Klagevejledning findes via Borbjerg Sparekasses hjemmeside.

   
 • Borbjerg Sparekasse er registreret som forsikringsformidler hos Finanstilsynet. Kontrol af registrering kan ske via Finanstilsynets hjemmeside. Det påpeges, at der gælder i nærværende bekendtgørelse, at Borbjerg Sparekasse har til 01.04.2019 til at ansøge om tilladelse som forsikringsformidler. Der er ansøgt 27. marts 2019 og Borbjerg Sparekasse er godkendt som forsikringsformidler af Finanstilsynet pr. 9. marts 2020. Se godkendelsen HER.

   
 • Borbjerg Sparekasse handler på vegne af Forsikringsselskabet Privatsikring A/S ved formidlingen af privatforsikringer.

   
 • Borbjerg Sparekasse har ikke direkte eller indirekte andel på 10 pct. eller mere af stemmerettighederne eller kapitalen i Forsikringsselskabet Privatsikring A/S.

   
 • Der er ikke et forsikringsselskab eller moderselskab til et forsikringsselskab som har en direkte eller indirekte andel på 10 pct. eller mere af stemmerettighederne i Borbjerg Sparekasse.

   
 • Borbjerg Sparekasse yder rådgivning på basis af en objektiv og personlig analyse. Borbjerg Sparekasse kan indgå aftaler om formidling af forsikringer med andre udbydere. Der foreligger derfor ikke en kontraktretlig forpligtelse til udelukkende at benytte Forsikringsselskabet Privatsikring A/S.

   
 • Borbjerg Sparekasse modtager provision af forsikringsporteføljen i henhold til gældende samarbejdsaftale.

   
 • Borbjerg Sparekasse modtager provision af forsikringsporteføljen i henhold til gældende samarbejdsaftale. Provisionens størrelse afhænger af Pengeinstituttets valgte distributionsmodel.

   
 • Privatforsikringer etableres i Forsikringsselskabet Privatsikring A/S, Gammel Kongevej 60, 1790 København V.

   
 • Forsikringsselskabet Privatsikring A/S er medlem af Garantifonden for skadeforsikringsselskaber, der dækker krav om forbrugerforsikringer, hvis Forsikringsselskabet Privatsikring A/S går konkurs.

   
 • Oplysninger om honorarbetaling fremgår af Forsikringsselskabet Privatsikring A/S generelle forbrugerorientering, som udleveres i indtegningsfasen.

   
 • Forsikringsselskabet Privatsikring A/S kan forhøje eller oprette gebyrer. Hvis dette planlægges iagttages gældende lovgivning om varslinger.

   
 • Borbjerg Sparekasse er ikke at betragte som en accessorisk forsikringsformidler.

   
 • Borbjerg Sparekasse udøver ikke forsikringsdistribution gennem accessoriske forsikringsformidler.

Åbningstider:  

Mandag - fredag 9.30-16.00

Torsdag 9.30-18.00 

 

Uden for åbningstiden kan du hæve i vores pengeautomat. 

Kontakt:

Borbjerg Sparekasse

Bukdalvej 5

Borbjerg 7500 Holstebro

Tlf. 97 46 14 22
Som følge af lovkrav, gør vi opmærksom på, at alle telefonsamtaler med sparekassen bliver optaget.
 

borbjergsparekasse@borbjergsparekasse.dk

Vilkår for brug af vores hjemmeside