Kom ikke for sent med dine bogføringer, hermed frister for 2019


 

Overførsler i Borbjerg Sparekasse
Sidste frist: Mandag den 30. december 2019 kl. 19.30*

 

Overførsler til andre pengeinstitutter:

Standardoverførsel, sidste frist fredag den 27. december 2019 kl. 19.30

Sammedagsoverførsel, sidste frist mandag den 30. december 2019 kl. 12.00*

Straksoverførsel, afhænger af det modtagende pengeinstitut, da datacentralerne opererer med forskellige tidsfrister*


 

* Vil man være på den helt sikre side, kan det være en god idé, at gennemføre sammedagsoverførsel og straksoverførsel senest fredag den 27. december 2019.

Det sikrer, at vi har årets sidste bankdag (30. december 2019) til at håndtere eventuelle fejl i overførslen.


 

Vi ønsker en glædelig jul og godt Nytår.
 

 

Åbningstider:  

Mandag - fredag 9.30-16.00

Torsdag 9.30-18.00 

 

Uden for åbningstiden kan du hæve i vore pengeautomater. 

Kontakt:

Borbjerg Sparekasse

Bukdalvej 5

Borbjerg 7500 Holstebro

Tlf. 97 46 14 22
Som følge af lovkrav, gør vi opmærksom på, at alle telefonsamtaler med sparekassen bliver optaget.
 

borbjergsparekasse@borbjergsparekasse.dk

Vilkår for brug af vores hjemmeside